O TVR

Sme veľmi radi, že ste zavítali na internetovú stránku Televízie Ružinov. Televízie, ktorá je tu pre vás už od roku 1996. Aj napriek tomu, že Televízia Ružinov je v ponuke renomovaných televíznych operátorov a má celoslovenské pokrytie, je naším primárnym cieľom udržať lokálny charakter jej vysielania, pretože chceme byť aj naďalej televíziou, ktorá je najbližšie k vám, milí diváci.  
Veľmi si želáme, aby ste z nášho vysielania cítili, že témy, ktoré vám prinášame sú vám blízke, a že ste či už priamo alebo nepriamo zainteresovaní do tvorby samotného vysielania. Jednoducho chceme, aby sme boli „televíziou vašich príbehov.“
Pevne veríme, že k tomu prispeje aj táto internetová stránka, ktorej cieľom nie je len zabezpečiť dostupnosť vysielaného programu na internete a prinášanie informácií, ale aj otvorenie ďalšej formy našej vzájomnej komunikácie.
Preto vám na nej ponúkame možnosť zasielať nám priamo vaše tipy, námety a postrehy, ktoré vieme využiť v našom vysielaní, možnosť hlasovať v rôznych anketách a tiež možnosť zúčastňovať sa súťaží o hodnotné ceny, ktoré bude pre vás televízia organizovať.

Veľmi sa na túto komunikáciu tešíme! 

História TVR:

Televízia Ružinov vznikla v roku 1996 pod názvom TV RIK. Založila ju mestská časť Ružinov ako lokálnu televíziu, zameranú na informovanie o aktuálnom dianí v Ružinove.
Majiteľom vysielacej licencie je spoločnosť TVR a RE s.r.o. so 100% majetkovou účasťou mestskej časti Ružinov.
Televízia začínala vysielaním videotextu a postupne sa jej program obohacoval o nové relácie. Vyprofilovala sa do lokálnej televízie so širokou vysielacou ponukou a vysielaním 24 hodín denne. Od roku 2012 vysiela cez UPC digitál, Magio aj Fibernet.

Ocenenia:
Novinárska cena 2008 za dokument „Najlepšie“ z cyklu dokumentárnych filmov Nevidené príbehy
Čestné uznanie za cyklus dokumentárnych filmov „Nevidené príbehy“ v súťaži Samospráva a Slovensko bez bariér 2007, V. etapa, kategória Médiá a donori
Čestné uznanie za filmový dokument „Najlepší muž“ režiséra Ladislava Munka v súťaži Samospráva a Slovensko bez bariér 2008-2009
3. miesto v kategórii dokument na Workshope 2007 (prehliadka tvorby lokálnych televízií Slovenska)

Webové sídlo televízie Ružinov (www.tvr.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.