Aktuálny cenník reklamy v Televízii Ružinov

/Platný od 1. 10. 2012/

Formát

Čas

Umiestnenie

Počet opakovaní

Cena /bez DPH/

Reklamný šot 1

30 sek

V pevnom reklamnom bloku.

10x denne

30 €/deň

Reklamný šot 2

30 sek

Mimo reklamného bloku /podľa dohody/.

10x denne

60 €/deň

Inforeklama /oznam/

30 sek

V pevnom reklamnom bloku.

10x denne

30 €/deň

Telenákup

90 sek

V pevnom telenákupnom /reklamnom/ bloku.

5x denne

90 €/deň

Komerčná reportáž

max 3 min

V pevnom reklamnom bloku, resp. v určenej relácii.

5x denne v reklamnom bloku, resp. určená relácia (premiéra a reprízy).

350 € vrátane výroby

Komerčný rozhovor

max 3 min

V pevnom reklamnom bloku, resp. v určenej relácii.

5x denne v reklamnom bloku, resp. určená relácia (premiéra a reprízy).

250 € vrátane výroby

Sponzoring

max 60 sek

Určená relácia na základe dohody so zadávateľom /Relax, Garde, Na okraj, Hi5, Labku na to, Ružinovské menu/.

Začiatok a koniec určenej relácie (premiéra a reprízy).

50 € na jednu reláciu

Umiestnenie produktov

dohoda

dohoda

dohoda

dohodaVýroba TV spotu na objednávku

500-1000 € /podľa náročnosti výroby/

Výroba statickej reklamy na objednávku

150 – 200 € /podľa náročnosti výroby/

 

PONÚKAME VÁM TIEŽ:

Realizáciu komplexnej propagácie vašej spoločnosti, resp. vášho produktu /reklamnej kampane/ využitím viacerých foriem prezentácie buď len v Televízii Ružinov, alebo vytvorením kombinácie reklamy v našich médiách:

Nastavenie reklamnej kampane sa vždy realizuje individuálne, formou konzultácií medzi TVR a zadávateľom, pričom sa prihliada na čo najväčšiu efektivitu. V závislosti od objednaného objemu reklamy a jej časového rozsahu je možné poskytnúť zadávateľovi zľavu z cenníkovej ceny až do výšky 50 %.

Využite reklamný priestor, ktorý vám ponúkame v našej televízii a neváhajte nás kontaktovať:

TVR a RE, spol. s r.o.
Mierová 21,
827 05 Bratislava
Mobil: +421 948 939 222, +421 918 428 793
Mail: adamec@tvr.sk, tvr@tvr.sk