Aktuálny cenník inzercie v mesačníku Ružinovské Echo

/Platný od 1. 10. 2012/

Forma

Rozsah

Cena /bez DPH/

Inzerát-blok vzor 1

1/1 strany

999 € mesiac

Inzerát-blok vzor 2

1/2 strany

565 € mesiac

Inzerát-blok vzor 3

1/3 strany

425 € mesiac

Inzerát-blok vzor 4

1/4 strany

300 € mesiac

Inzerát-blok vzor 5

1/8 strany

180 € mesiac

1.)Presné umiestnenie vašej inzercie v mesačníku Ružinovské Echo je v kompetencii vydavateľa.
2.)Výber umiestnenia inzercie zadávateľom je spojený s prirážkou 50 % k aktuálnym cenníkovým cenám.

3.)Za opakované umiestnenie inzercie v minimálne dvoch vydaniach Ružinovského Echa poskytujeme zľavu za opakovanie až do výšky 25 %.     

Špeciálne inzertné formáty:

  • Umiestnenie komerčného článku, rozhovoru, tlačovej správy – rozsah a cena dohodou
  • Vystrihovací zľavový kupón /rôzne formáty a formy/ -  mínus 25% z ceny klasického Inzerátu podľa určeného rozsahu
  •  Vkladanie reklamných letákov a tematických príloh – cena dohodou v závislosti od veľkosti a hmotnosti prílohy

Storno poplatky:

  • Storno 14 dní pred uverejnením – 40%
  • Storno 7 dní pred uverejnením – 100%

Technické podmienky:

  • Plnofarebné periodikum vo formáte A4 (297x210 mm)
  • Sadzobný rámec – 270x180 mm
  • Predloha: rozmer - 300 dpi CMYK, 3mm spadavka, formát .pdf

PONÚKAME VÁM TIEŽ:
Realizáciu komplexnej propagácie vašej spoločnosti, resp. vášho produktu /reklamnej kampane/ využitím viacerých foriem prezentácie vytvorením kombinácie reklamy v našich médiách:

Nastavenie reklamnej kampane sa vždy realizuje individuálne, formou konzultácií medzi zástupcami spoločnosti TVR a RE, spol. s r.o. a zadávateľom, pričom sa prihliada na čo najväčšiu efektivitu.  V závislosti od objednaného objemu reklamy a jej časového rozsahu je možné poskytnúť zadávateľovi zľavu z cenníkovej ceny až do výšky 50 %.

Využite reklamný priestor, ktorý vám ponúkame v mesačníku Ružinovské Echo a neváhajte nás kontaktovať:

TVR a RE, spol. s r.o.
Mierová 21,
827 05 Bratislava
Mobil: +421 948 939 222, +421 918 428 793
Mail: adamec@tvr.sk, tvr@tvr.sk