Plánované rekonštrukcie chodníkov 15. Október - 5. November

 9.08.2012

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov oznamuje pre najbližšie obdobie harmonogram opráv pre komunikácie v jeho pôsobnosti.

Zazmluvnený zhotoviteľ EKOSTAV s.r.o. oznamuje rekonštrukcie nasledovných chodníkov: Vápenná ulica v úseku od Nerudovej ulice po Slowackého ulicu na pravej strane v termíne od 15.10. – 31.10.2018, Velehradská ulica v úseku od Niťovej ulice po Kvačalovu ulicu na pravej strane v termíne od 22.10. – 5.11.2018.