Anketa

Milí návštevníci našej internetovej stránky,

na tomto mieste nájdete už čoskoro rôzne ankety, kde budete môcť vyjadriť svoj názor na aktuálne témy a otázky, ktoré sa priamo týkajú vášho života v mestskej časti Ružinov. Výsledky týchto ankiet nám budú nápomocné pri tvorbe nášho spravodajstva a programu.